Nếu bạn mua những thứ bạn không cần, sớm thôi bạn sẽ bán đi những thứ mình cần

ĐÂY LÀ SỰ THẬT. Một trong những bạn thân của tôi nói “Nếu bạn không đủ khả năng sử dụng, bạn không cần nó.”
Mua mọi thứ là tốt và tốt nếu bạn có đủ khả năng sử dụng nó, nhưng nếu không thể, tốt nhất bạn nên hạn chế mua lại.
Đôi khi bạn cảm thấy như một thách thức khi không mua hàng, nhưng về lâu dài, việc tiết kiệm tiền của bạn sẽ rất hiệu quả nếu bạn thực sự không có tiền để chi tiêu.

Chúc các bạn luôn có lựa chọn sáng suốt của mình.

Related Posts