10 nguyên tắc thiết kế OOP mà mọi lập trình viên nên biết

Nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng là cốt lõi của lập trình OOP, nhưng tôi đã thấy hầu hết các lập trình viên Java theo đuổi các mẫu thiết kế như mẫu Singleton, mẫu Decorator hoặc mẫu Observer, và không dành đủ sự chú ý cho việc học phân tích và thiết kế hướng đối tượng.

Điều quan trọng là phải học những kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng như Tóm tắt, Đóng gói, Đa hình và Kế thừa. Tuy nhiên, đồng thời, điều quan trọng không kém là phải biết các nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng.

Chúng sẽ giúp bạn tạo ra một thiết kế mô-đun và gọn gàng, sẽ dễ dàng kiểm tra, gỡ lỗi và bảo trì trong tương lai.

Related Posts