Factory Design Pattern có lẽ là mẫu thiết kế được sử dụng nhiều nhất trong các ngôn ngữ lập trình hiện đại như Java và C #. Nó có nhiều biến thể và cách triển khai khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm nó, rất có thể, bạn sẽ tìm thấy tài liệu tham khảo về các mẫu GoF: Factory Method và Abstract Factory.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả một hương vị của mô hình nhà máy thường được sử dụng ngày nay. Bạn cũng có thể kiểm tra mẫu Factory Method ban đầu rất giống.

Related Posts