Calibre thư viện xử lý các file ebook

Calibre là một phần mềm quản lý và chuyển đổi sách điện tử (eBook) đa nền tảng. Nó được phát triển nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý, chuyển đổi, đọc và sắp xếp các tập tin eBook trên các thiết bị khác nhau.

Dưới đây là một số tính năng và cách sử dụng phổ biến của Calibre:

 1. Quản lý thư viện eBook: Calibre cho phép bạn tổ chức và quản lý tập tin eBook trong một thư viện trực quan. Bạn có thể thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin và tìm kiếm các tập tin eBook trong thư viện của mình.
 2. Chuyển đổi định dạng: Calibre hỗ trợ chuyển đổi sách điện tử giữa các định dạng phổ biến như EPUB, MOBI, PDF, AZW, TXT và nhiều định dạng khác. Bạn có thể chuyển đổi tập tin eBook sang định dạng mong muốn để tương thích với các thiết bị và ứng dụng khác nhau.
 3. Đồng bộ và chuyển đến thiết bị: Calibre cho phép bạn đồng bộ và chuyển tập tin eBook từ thư viện trên máy tính sang các thiết bị đọc sách điện tử như Kindle, Nook, Kobo, Sony Reader và các thiết bị khác. Bạn có thể quản lý và đồng bộ các tập tin eBook trên nhiều thiết bị dễ dàng.
 4. Đọc sách điện tử: Calibre cung cấp tính năng đọc sách điện tử tích hợp, cho phép bạn mở và đọc các tập tin eBook trực tiếp trong ứng dụng. Bạn có thể điều chỉnh giao diện, cỡ chữ, màu sắc và nhiều tùy chỉnh khác để tạo trải nghiệm đọc tốt nhất.
 5. Tìm kiếm và tải sách điện tử: Calibre tích hợp tính năng tìm kiếm và tải sách điện tử từ các nguồn trực tuyến như Amazon, Project Gutenberg và nhiều nguồn khác. Bạn có thể tìm kiếm, xem trước và tải về sách điện tử trực tiếp từ trong ứng dụng.

Calibre là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt cho việc quản lý và xử lý sách điện tử. Dễ sử dụng và có nhiều tính năng hữu ích, Calibre là lựa chọn phổ biến cho người đam mê đọc sách điện tử và cần một công cụ để quản lý và tận hưởng các tập tin eBook của mình.


Để cài đặt Calibre Command Line trên CentOS 7, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt Calibre: Đầu tiên, cài đặt Calibre trên CentOS 7 bằng cách sử dụng gói RPM của Calibre. Mở terminal và chạy các lệnh sau:
sudo yum install -y xdg-utils
sudo yum install -y https://download.calibre-ebook.com/rpm/calibre-5.27.0-1.x86_64.rpm

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi phiên bản Calibre (5.27.0-1) trong lệnh trên để tương thích với phiên bản mới nhất của Calibre.

 1. Cài đặt Calibre Command Line: Sau khi cài đặt Calibre, bạn cần cài đặt Calibre Command Line để có thể sử dụng các lệnh liên quan đến Calibre từ terminal. Chạy lệnh sau:
sudo yum install -y calibre
 1. Kiểm tra cài đặt: Để kiểm tra xem Calibre Command Line đã được cài đặt thành công, chạy lệnh sau:
ebook-convert --version

Nếu lệnh trên hiển thị thông tin về phiên bản Calibre Command Line, tức là cài đặt đã thành công.

Bây giờ bạn đã có Calibre Command Line trên CentOS 7 và bạn có thể sử dụng các lệnh Calibre từ terminal để chuyển đổi ebook hoặc thực hiện các tác vụ khác liên quan đến Calibre.

wget <https://download.calibre-ebook.com/3.37.0/calibre-3.37.0-x86_64.txz>
mkdir -p /opt/calibre && sudo rm -rf /opt/calibre/* && sudo tar xvf ~/calibre-3.37.0-x86_64.txz -C /opt/calibre && sudo /opt/calibre/calibre_postinstall

Thực hiện download thư viện và cài đặt

convert-ebook pathsource pathdesc

Convert file azw3 > txt

txt > azw3

class ConverEbookService {

  public static function AZW3ToTXT(string $pathsource, string $pathdestination) {
    // Kiểm tra nếu tập tin đích đã tồn tại
    if (file_exists($pathdestination)) {
      $info = pathinfo($pathdestination);
      $dirname = $info['dirname'];
      $filename = $info['filename'];
      $extension = $info['extension'];

      $count = 1;

      // Tìm một tên tập tin đích chưa tồn tại bằng cách thêm hậu tố -001, -002, ...
      while (file_exists($pathdestination)) {
        $newFilename = $filename . '-' . str_pad($count, 3, '0', STR_PAD_LEFT);
        $pathdestination = $dirname . '/' . $newFilename . '.' . $extension;
        $count++;
      }
    }

    $command = 'ebook-convert ' . $pathsource . ' ' . $pathdestination;
    $output = shell_exec($command);

    // unlink($pathsource);

    return $output;
  }

}

Related Posts