Youtube ra đời . . . Đĩa DVD mất tích.

Thế giới thay đổi rất nhanh, những cái cũ không còn phù hợp sẽ được thay thế bằng cái mới tốt hơn. Chính vì vậy nếu bạn không muốn bị bỏ lại phía sau thì phải nỗ lực phấn đấu để đi kịp thời đại. Thế giới luôn có sự đào thải, sự thay thế…
Youtube ra đời . . . Đĩa DVD mất tích.
Bluetooth ra đời . . . Hồng ngoại mất tích.
CD ra đời . . . Băng cát sét mất tích.
Android ra đời . . . Điện thoại Windows mất tích.
Uber ra đời. . . Taxi truyền thống ít đi.
E-mail ra đời . . . Bưu điện giảm đi.
SMS ra đời . . . Viết thư tay ít
Máy tính ra đời . . . Máy đánh chữ mất tích
Internet ra đời . . . Thư viện ít khách
Google ra đời . . . Từ điển ít dùng
Wikipedia ra đời . . . Bách khoa toàn thư ít dùng
Thương mại điện tử ra đời . . . Cửa hàng giảm
Robot ra đời . . . Công nhân thất nghiệp
In 3D ra đời . . . sản xuất truyền thống giảm dần
Facebook ra đời . . . Yahoo lìa đời
Thanh toán qua mạng ra đời . . . Tiền mặt ít đi.
Người giỏi hơn bạn xuất hiện, nếu bạn không chịu thay đổi, thích nghi với điều mới, bạn sẽ bị thay thế.
Còn bạn bạn sẽ bị đào thải hay sao???

Related Posts